:: بایگانی بخش اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها: ::
:: اطلاعیه انجمن در خصوص کنگره ملی و بین الملی بیوشیمی ترکیه - ۱۳۹۶/۴/۲۰ -
:: دانلود فایل های پاور پوینت سمینار کنترل کیفی برگزار شده توسط انجمن - ۱۳۹۶/۲/۲۶ -
:: اطلاعیه انجمن بیوشیمی در خصوص ثبت اسامی شرکت کنندگان در سامانه آموزش مداوم - ۱۳۹۶/۲/۲۶ -
:: برنامه زمان بندی سمینار کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی - ۱۳۹۶/۱/۲۹ -
:: اطلاعیه انجمن در خصوص نحوه پرداخت هزینه ثبت نام سمینار کنترل کیفی - ۱۳۹۶/۱/۱۲ -
:: اطلاعیه در خصوص میزان امتیاز بازآموزی سمینار کنترل کیفی - ۱۳۹۶/۱/۱۲ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر صغری انجرانی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر بطحایی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر پروین پاسالار - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر شاهین آخوندزاده - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر علی جعفریان - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: گزارش سمینار اخلاق حرفه ای- سخنرانی دکتر رضا مشکانی - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -
:: برنامه زمان بندی سمینار اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: سمینار اخلاق حرفه ای (26 بهمن 1395) - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -