:: بایگانی بخش اخبار علمی: ::
:: وضعیت اداره آزمایشگاه ها در آمریکا و کانادا در مصاحبه پروفسور خسرو عادلی - ۱۳۹۶/۳/۳۰ -
:: درمان پوسیدگی های وسیع دندان با سلول های بنیادی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -
:: اعلام نتایج بزرگترین مطالعه سرطان در ۱۹۵ کشور جهان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: بالاترین فشار خون جهان در کجاست؟ - ۱۳۹۵/۴/۲ -
:: اخراج و تنزل رتبه ۷ عضو هیات علمی - ۱۳۸۹/۸/۱۷ -
:: تفسیر هموگلوبین گلیکه(HbA1C)،سازمان جهانی بهداشت - ۱۳۸۹/۸/۵ -