:: بایگانی بخش اطلاعیه ها و اخبار انجمن: ::
:: قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار "کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی" - ۱۳۹۶/۲/۱۱ -
:: قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار "اخلاق حرفه ای" - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ -
:: اطلاعیه انجمن در خصوص معرفی مقالات معتبر داخلی - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: قابل توجه متقاضیان کنگره IFCC و EuroMedLab سال 2017 آتن یونان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -