دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
ایمیل انجمن nfobiochemiran.com
...AWT IMAGE...


خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

  • بازدید امروز : 1338
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 7
  • بازدید کل : 5829627
اساس‌نامه‌ی انجمناساسنامه انجمن علمی بیوشیمی ایران

اساسنامه انجمن علمی بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول کلیات
ماده 1- باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 07/08/1370 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه مربوط به آن، انجمن علمی بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می‌گردد. که در سطور بعد به طور خلاصه «انجمن» نامیده می‌شود.
ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 3- انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 4- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- شرح وظایف و اهداف
ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.
1-7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه‌های گوناگون بیوشیمی سروکار دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی‌ها و بازآموزی
3-7- ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهاد‌های لازم در مسائل مذکور
4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی
5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی پژوهشی و آموزشی
6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی‌های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

فصل سوم – عضویت
ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:
1-8- عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های بیوشیمی، بیولوژی ملکولی، ژنتیک، شیمی پاتولوژی یا رشته‌های وابسته باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های فیزیولوژی، فارماکولوژی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته‌های علوم زیستی باشند.
3-8- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره 1- اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.
ماده 9- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره – پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-10- استعفای کتبی عضو
2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.
3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأت‌های بدون و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی
تبصره 1- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن‌ها موضوع بند 7 ماده 13 آیین نامه با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم – ارکان انجمن
ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:
1-11- مجمع عمومی
2-11- هیأت مدیره
3-11- بازرس

 الف- مجمع عمومی
ماده 12- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:
1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت حسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل شود.
2-12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 07/08/1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا 5/1 از اعضاء پیوسته تشکیل می‌گردد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره 2- مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضا به عنوان رییس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضا خواهد رسید.
تبصره 3- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
1-13- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌ های سالانه انجمن
2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره
4-13- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل
5-13- تصویب کلیه آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره
6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن
تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 07/08/1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب- هیأت مدیره:
ماده 14- اعضای هیأت مدیره مرکب از 9 نفر است که دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر دو سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
تبصره- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.
ماده 15-هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر مدیر عامل (عند اللزوم) و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
تبصره 1- رییس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 2- امضای اوراق تعهد آور با رییس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 4- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده 16- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.
تبصره – هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 17- وظایف و اختیارات هیات مدیره
1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی
5-17-تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
6-17- تهیه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7-17- قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن
8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
9-17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه
10-17- تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن ها
11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر
13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج- بازرس
ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر دو سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:
1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
2-19- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3-19- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از  مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالعه (مطالبه) و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و تراز نامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:
1-22- حق عضویت اعضا
2-22-از محل هدایا و کمک ها

فصل پنجم- موارد انحلال انجمن
ماده 23- در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.
ماده 24- مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 25- هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
تبصره: باقیمانده دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیأت مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

فصل ششم- سایر مقررات
ماده 26- طرح‌ ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است چنانچه به نحوی از انحا با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 27- این اساسنامه مشتمل بر 6  فصل و 27 ماده و 16 تبصره در تاریخ 17/12/71 به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.


متن این اساسنامه را به صورت فایل word دریافت کنید.