پنجشنبه 11 خرداد 1402
ایمیل انجمن nfobiochemiran.com
...AWT IMAGE...


خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

  • بازدید امروز : 137
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 23
  • بازدید کل : 6359522آیین‌نامه‌هاآیین‌نامه‌ی محقق جوان (زکریای رازی)

  آئین‌نامۀ انتخاب محقق جوان (زکریای رازی)

  انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

   1- مقدمه

  نظر به اینکه یکی از اهداف والای انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح پژوهش و آموزش در بین محققین و پژوهشگران جوان است، ارزیابی دقیق پروندۀ علمی محققین جوان به منظور تشویق ایشان در هر یک از کنگره‏ها و سمینارها برمبنای آیین‌نامه ذیل انجام خواهد شد.

 

  2- تعاریف

  2- الف) محقق جوان

  از نظر این آئین‏نامه کلیه افراد کمتر از 35 سال، دارای مدارک دانشگاهی، فعال در زمینۀ تحقیقات بیوشیمی که ارائه‏ دهنده حداقل یک مقاله (به صورت سخنرانی یا پوستر) در کنگره بیوشیمی باشند، به عنوان محقق جوان تلقی ‌گردیده و می‌توانند نامزد دریافت جایزۀ این قسمت باشند. بدیهی است اگر فردی یک بار برندۀ جایزه شده باشد، مجاز به شرکت مجدد نمی‌باشد.

  تعداد محققین جوان منتخب در هر کنگره، با رعایت بند 3، حداکثر 10 نفر خواهد بود که از این تعداد حداکثر 5 نفر به عنوان ارائه‏دهندۀ منتخب (3 پوستر و 2 سخنرانی برگزیده بر اساس امتیازهای کسب شده از بندهای 4 تا 6) و حداکثر 5 نفر به عنوان محقق‏جوان برگزیده براساس امتیازهای کسب شده از بندهای 4 تا 6 خواهند بود. تعداد دقیق منتخبین بر اساس امتیازها و نظر کمیته علمی انجمن تعیین می‌شود.

    2- ب) هیأت داوران

  هیأت داوران (حداکثر 9 نفر) مرکب از اعضای کمیته علمی انجمن بیوشیمی، دبیر علمی کنگره و تعدادی از صاحبنظران، به معرفی دبیر علمی کنگره یا سایر اعضا و تأیید کمیته علمی انجمن می‌باشد. فعالیت‌های این هیأت، زیر نظر کمیته علمی انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و رئیس جلسات، رئیس یا دبیر کمیته علمی انجمن است. اگر چه حضور اساتید از دانشگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، بر صحت داوری می‌افزاید، ولی این تعداد نباید از 9 نفر تجاوز کند.

 

  تبصره 1: هیچ یک از نامزدهای دریافت جایزه محقق جوان نمی‌توانند جزء هیأت داوران باشند.

  تبصره 2: جلسه نهایی تصمیم‏گیری، در عدم حضور استاد راهنما یا همکاران پروژه دانشجو(یان) متقاضی تشکیل خواهد شد.

 

  3- نامزدی برای جایزه

  پرسشنامه اعلام داوطلبی (پرسشنامۀ شمارۀ 1) هم‌زمان با شروع فعالیت برگزاری در سایت کنگره قرار می‌گیرد و به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان می‌رسد. پرسشنامه‏های تکمیل شده توسط متقاضی، می‌بایست از سه ماه قبل از کنگره تا حداقل 15 روز مانده به زمان برگزاری، به همراه کلیه مستندات به دبیرخانه انجمن رسیده باشد. دبیرخانه به محض دریافت مدارک، آن‌ها را در اختیار کمیته علمی انجمن قرار خواهد داد. به این ترتیب بررسی‌های لازم قبل از کنگره انجام می‌شود و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی می‌رسد. اطلاعات مذکور در روزهای کنگره در اختیار هیأت داوران قرار می‌گیرد تا ارزیابی‌های لازم انجام شود.

 

  4- نحوۀ ارزیابی

  4- الف) با شروع کنگره، هیأت داوران (بخش 2- ب) به ارزیابی پوسترها و سخنرانی‌ها به طور مجزا ‌پرداخته و بر اساس پرسشنامه ارزیابی (پرسشنامه شماره 2) به فعالیت‌های ارائه شده نمره می‌دهد. نمره نهایی این بخش، معدل نمره‌های داده شده توسط اعضای هیأت داوران خواهد بود.

 

  4- ب) امتیاز حاصل از پروندۀ ارسالی متقاضیان نیز که بر اساس آئین‌نامۀ ارتقا (بند 6)، توسط کمیته علمی انجمن و قبل از شروع کنگره بررسی و امتیازدهی شده، برای انتخاب محقق جوان مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

  4-ج) اهدای جوایز به نفرات برتر در مراسم اختتامیه کنگره، با حضور هیأت داوران ارزیابی کننده و تمامی شرکت‌کنندگان در کنگره صورت می‌گیرد.

 

  تبصره 3: در صورت کسب امتیاز مساوی یا مشابه، برندگان ترجیحاَ از گرایش‌های مختلف بیوشیمی بالینی، بیوشیمی پایه و بیولوژی مولکولی انتخاب می‏شوند.

  

  تبصره 4: در صورت کسب امتیاز مساوی یا مشابه، برندگان ترجیحاَ از دانشگاههای مختلف و تحت راهنمایی استادان متفاوت انتخاب می‏شوند.

  

  تبصره 5: درصورت به حد نصاب نرسیدن امتیاز نامزدها، تصمیم نهایی و نحوۀ انتخاب، به عهدۀ هیأت داوران است.


متن آیین‌نامه و پرسش‌نامه‌های مربوط به آن را به صورت فایل word دریافت کنید.